Zapytanie ofertowe - "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn) z terenu Miasta i Gminy Skała w 2022 r."

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł netto na "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn) z terenu Miasta i Gminy Skała w 2022 r."

ZAŁĄCZNIKI