ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY ПІЛЬГА 300 ЗЛОТИХ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY ПІЛЬГА 300 ЗЛОТИХ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

 

Świadczenie 300 zł jednorazowo na osobę otrzyma każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy.

Пільгу в розмірі 300 злотих на одну особу отримає кожен громадянин України, який відповідає вимогам спеціального закону.

 

Osoby uprawnione do otrzymania:

Особи, які мають право на отримання:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім'єю прибув на територію Республіки Польща у зв'язку з цими бойовими діями,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, дружина/чоловік громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.
  діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

 

Podstawowe wymagania:

Основні вимоги:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,

 в'їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,

 1. wpisanie do rejestru PESEL.

занесені до реєстру PESEL.

 

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejskim  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale, w godzinach:

Заяви на виплату цієї допомоги можна подати до Міського муніципального центру соціального захисту населення м. Скала в наступні години:

poniedziałek    Понеділок                                          800 – 1600

od wtorku do piątku З вівторка по п'ятницю          730 – 1530

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):

 • imię (imiona) i nazwisko ім'я (імена) та прізвище
 • datę urodzenia дата народження
 • obywatelstwo громадянство
 • płeć стать
 • aktualny adres pobytu Поточна адреса перебування

 

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)

документ, що є підставою для перетину кордону - тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)

 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski

інформація про дату в'їзду на територію Польщі

 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd)

номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL, видане урядом)

 

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять виплату (якщо вони є):

 • numer telefonu polskiego operatora номер телефону польського оператора
 • adres poczty elektronicznej адреса електронної пошти
 • numer polskiego konta bankowego номер польського банківського рахунку

 

 

ZAŁĄCZNIKI