Program "Wspieraj seniora"

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA” ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE: 24 552 ZŁ

 

     W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 Program „Wspieraj Seniora” wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia.

     Celem  Programu „Wspieraj Seniora”  jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

  • plakat
    Utworzono: 06.08.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych