zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie mebli biurowych"

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych na "Wykonanie mebli biurowych".

ZAŁĄCZNIKI