PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA RODZIN I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ

W strukturze Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale działa Punkt Informacji, Wsparcia Rodzin i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą. W ramach oferowanego wsparcia w Punkcie dostępni są specjaliści:

Madiator- jedno spotkanie w miesiącu od godziny 16:00- 19:00 (3h)

Terminy dyżurów: 27.01.2022 r., 10.02.2022 r., 10.03.2022 r.,

Terapeuta Uzależnień - dwa spotkania w miesiacu od godziny 16:00 -19:00 (3h)

Terminy dyżurów: 18.01.2022 r., 25.01.2022 r., 3.02.2022 r., 8.02.2022 r., 1.03.2022 r., 8.03.2022 r.

 

 

Psycholog-  trzy spotkania w miesiącu

Terminy dyżurów:

12.01.2022 r.,19.01.2022 r., 26.01.2022 r. w godzinach 14:00-19:00 (5h)

 9.02.2022 r., 16.02.2022 r., 23.02.2022 r. w godzinach 14:00-19:00 (5h)

 9.03.2022 r., 23.03.2022 r., 31.03.2022 r. w godzinach 14:00-19:00 (5)

Pracownik socjalny – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.

Korzystanie z porad Punktu Punkt Informacji , Wsparcia Rodzin i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą jest nieodpłatne.

 

Kontakt z pracownikiem socjalnym możliwy pod nr telefonu (12) 445-95-79 celem uzgodnienia daty spotkania.