PROGRAMY / PROJEKTY

Zaproszenie do złożenia oferty Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu: „Gmina Skała szansa dla wszystkich” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.