Zapytanie ofertowe - dostawa Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty na: zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała.

ZAŁĄCZNIKI