ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonywanie usługi pn. „Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących dwudaniowych posiłków dla mieszkańców Gminy Skała” w okresie od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r.”

Gmina Skała – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała (dalej także jako Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących dwudaniowych posiłków dla mieszkańców Gminy Skała w okresie od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r.”

ZAŁĄCZNIKI