Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Świadczenie w 2020 r. usług schronienia dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekunczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest Miasto i Gmina Skała.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. "Świadczenie w 2020 r. usług schronienia dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ( kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Miasta i Gmina Skała"

ZAŁĄCZNIKI