DOBRY START 300 +

Dobry Start - Informacje

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” –w związku z rozpoczęciem roku szkolnego można złożyć:

- elektronicznie od dnia 1 lipca,

- natomiast papierowo od dnia 1 sierpnia

 
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale Dział Świadczeń Rodzinnych.

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca danego roku elektronicznie przez stronę Ministerstwa oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia danego roku drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

ZAŁĄCZNIKI