Zapytanie ofertowe - "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn) z terenu Miasta i Gminy Skała w 2022 r."

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie w 2022 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Miasto i Gmina Skała.

ZAŁĄCZNIKI