DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych: http://www.skala.naszops.pl/ oraz https://bip.malopolska.pl/mgopswskale zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale

ul. Szkolna 4, 32-0243 Skała

kontakt telefoniczny: 12 445-95-79

e-mail mgops@skala.pl

W stosunku do w/w stron przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym celu w dniu 30.03.2022 r. r. skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ). Z przeprowadzonego testu wynika, że:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

 • część plików (PDF, DOCX itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • pewne grafiki i zdjęcia nie posiada opisu alternatywnego, oraz wersji tekstowej.
 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową.
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • widoczny fokus.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5 oraz WCAG 2.0 AA.
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych. 

Data modyfikacji deklaracji.

 Dostępność architektoniczna Ośrodka

Siedziba budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale znajdująca się  przy ul. Szkolnej 4 jest  przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową w następującym zakresie:

 • wszystkie pomieszczenia w których jest obsługa klienta znajdują się na parterze, przy wszystkich drzwiach znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla,
 • wejścia do budynków znajdują się na poziomie gruntu ( parter budynku), co umożliwia wjazd na wózkach inwalidzkich,
 • bezpośrednio przy wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się  dziennik podawczy przeszklony z blatem dostosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych,
 • budynek jest wyraźnie oznakowany tablicami informacyjnymi,
 • ciągi komunikacyjne i korytarze budynku MGOPS w Skale  pozwalają na korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne.
 • w budynku są oznaczenia o drogach ewakuacji,
 • w budynku znajduje się oznakowana toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych,
 • w budynku znajduje się pętla indukcyjna
 • w budynku znajdują się  oznaczenia w alfabecie brajla natomiast brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynkach w chwili obecnej jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • przed siedzibą Ośrodka zlokalizowany jest parking dla samochodów osobowych, z którego osoba z niepełnosprawnością może bezpośrednio wejść do siedziby Ośrodka,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Ilona Majda
e-mail: mgops@skala.pl Telefon: 12 445-95-79

Procedura wnioskowa i skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl