Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale pod nazwą "Gmina Skała szansą dla wszystkich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

ZAŁĄCZNIKI

 • ogłoszenie o wyniku
  Utworzono: 28.04.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Ogłoszenie
  Utworzono: 09.03.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik Nr 1
  Utworzono: 09.03.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Umowa - wzór
  Utworzono: 09.03.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Sprawozdanie - wzór
  Utworzono: 09.03.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • OFERTA- wzór
  Utworzono: 09.03.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych