Projekt socjalny „List do św. Mikołaja”

Projekt socjalny „List do św. Mikołaja”

    

 

Każdy człowiek, każde dziecko jest słońcem, które wschodzi. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i się umacnia. Przychodząc na świat, przynoszą ze sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia. We wszystkim od nas uzależnione, zwłaszcza na wczesnych etapach życia, są naturalnym wezwaniem do solidarności. Nieprzypadkowo Jezus wezwał uczniów aby mieli dziecięce serca (po r. Mk 10, 13-16).  Każde dziecko przychodzące na świat jest „epitafią” Boga, jest darem życia, nadziei i miłości. (...).

                                                                                                                                                                  Jan Paweł II

 

I. Diagnoza.

Rodzina w swym założeniu powinna pełnić wiele funkcji, wszystkie są ważne
i niezbędne. Jednakże dla prawidłowego rozwoju dziecka pierwsze i najbardziej podstawowe są funkcje opiekuńczo - wychowawcze i funkcje socjalizacyjne. Ścisłe rozdzielenie wpływów socjalizujących i wychowujących jest bardzo trudne. W rodzinie, która funkcjonuje prawidłowo, powinny się one ściśle ze sobą wiązać, tworząc konsekwentny system oddziaływania na młode pokolenie, zgodny z odpowiadającym potrzebom całego społeczeństwa wartościom ideowym, kulturalnym i moralnym.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale zapewnia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej wparcie
w formie asystenta rodziny. Asystent Rodziny udziela na bieżąco wsparcia rodzinom
w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania środkami finansowymi, w rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz wychowawczych z dziećmi. Praca asystenta polega na wzmacnianiu, motywowaniu i mobilizowaniu rodziny do wprowadzenia zmian w jej funkcjonowaniu. Asystent wspiera rodzinę, tak aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent współpracuje obecnie z 7 rodzinami w których jest 11 małoletnich dzieci.

Mając na uwadze powyższe pracownicy tut. Ośrodka zwrócili uwagę na szybkie tempo życia, zmiany miejsca zamieszkania, samotność, utraty pracy, separacje i rozwody, sprawiające,  że tradycje rodzinne, lokalne czy też narodowe idą w zapomnienie. Pielęgnowanie corocznych tradycji świątecznych i rocznicowych wprowadza w życie dziecka i dorosłych doświadczenie obietnicy i nadziei. Tradycja tworzy rytm życia rodzinnego.

Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale wprowadzili do swej pracy projektowanie socjalne, które stanowi innowacyjną metodę pracy z rodziną. Projekt socjalny jest przedsięwzięciem, które cechuje się pewną niepowtarzalnością, realizuje określone cele i jest adresowany do konkretnej jednostki, grupy, bądź społeczności. Jako pracownicy mamy wszechstronne rozeznanie problemów i potrzeb rodzin z terenu Miasta
i Gminy Skała, ponieważ na co dzień z nimi pracujemy.

II. Odbiorcy projektu.

Projekt socjalny „List do Świętego Mikołaja” skierowany jest do grupy 20 dzieci z terenu Miasta i Gminy Skała w przedziale wiekowym 2-15 lat, pochodzących z rodzin objętych pomocą tut. Ośrodka. W rodzinach tych występuje często wiele ograniczeń na różnych płaszczyznach życia społecznego. Również w kwestiach zaplanowania lub zorganizowania różnego rodzaju atrakcji swoim pociechom, napotyka się na wiele ograniczeń zarówno ze względów finansowych rodziny jak i po prostu z braku inicjatywy i pomysłów samych rodziców. Dlatego  też w naszym projekcie chcemy pokazać zarówno  dzieciom jak i ich rodzicom jak mogą wspólnie spędzić czas z dziećmi oraz zaplanować dla swoich pociech atrakcję.

III. Cel główny i cele szczegółowe.

Organizatorzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale:
 • Asystent rodziny,
 • Pracownicy socjalni,
 • Animator zabaw.

 

IV. Działania i termin realizacji.

Lp.

Działanie

Termin realizacji

1.

Rekrutacja do projektu

Październik-Listopad 2022 r.

2.

Spotkanie z Św. Mikołajem (animator zabaw)

Grudzień 01.12.2022 r.

 

V. Budżet projektu.

 • Środki własne,
 • Animator zabaw 1000,00 zł
 • Prezenty dla dzieci 1000,00 zł

VI. Zakładane rezultaty.

Zaplanowane zadania projektu socjalnego „List do Świętego Mikołaja” będą skierowane do rodzin z dziećmi, w których rodzice czują potrzebę pogłębienia lub odbudowania więzi
z dzieckiem.

Projekt zakłada współpracę rodziców wraz z dziećmi, w tym:

 • integracje społeczną, spotkanie z Mikołajem,
 • utrwalenie potrzeby tworzenia atmosfery pełnych ciepła i miłości Świąt Bożego Narodzenia,
 • wzrost poczucia własnej wartości,
 • kultywowanie tradycji świątecznych i obyczajowych,
 • podniesienie kompetencji społecznych wśród dzieci i rodziców,
 • dostarczenie pozytywnych przeżyć,
 • podniesienie samooceny,
 • zmniejszenie poczucia alienacji społecznej adresatów projektu,
 • podniesienie wiedzy na temat prawidłowych postaw wychowawczych,
 • stworzenie możliwości dla uczestników do wyrażania emocji w sytuacji kontrolowanej,
 • wzmocnienie poczucia wartości wśród uczestników,
 • poszerzenie integracji dzieci i rodziców,
 • wzmocnienie zaufania rodzin do osób i podmiotów wspierających rodzinę

VII. Zakończenie

Realizacja projektu „List do Świętego Mikołaja” jest ważna z punktu widzenia społecznego. Udział dzieci wraz z rodzicami w projekcie może wpłynąć pozytywnie na budowanie pozytywnych relacji w rodzinie. Niniejszy projekt zakłada współpracę rodziców wraz z dziećmi, by na bieżąco modelować właściwe postawy.