Anulowanie procedury Rozeznania Rynku dot. indywidualnej diagnozy potrzeb

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, że Rozeznanie Rynku dot. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu realizowanego przez tut. Ośrodek zostaje anulowane ze wzglęgu na błędnie podany adres e'mail.w ww rozeznaniu.