Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "usługa cateringowa na spotkanie wigilijne"

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych na "usługa cateringowa na spotkanie wigilijne".

ZAŁĄCZNIKI