Zapytanie ofertowe pn. „Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących dwudaniowych posiłków dla mieszkańców Gminy Skała” w okresie od 2.01.2020 do 31.12.2020”

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi pod nazwą: „Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących dwudaniowych posiłków dla mieszkańców Gminy Skała” w okresie od 2.01.2020 do 31.12.2020”

ZAŁĄCZNIKI