Rozeznanie rynku dot. indywidualnej diagnozy potrzeb

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty dot. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu realizowanego przez tut. Ośrodek.