Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Świadczenie w 2021 r. usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) których ostatnim miejscem zameldowania jest Miasto i Gmina Skała

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. "Świadczenie w 2021 r. usług schronienia dla osób bezdomnych  ( kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Miasto i Gmina Skała.

ZAŁĄCZNIKI