Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Świadczenie usług schronienia w postaci miejsca w ogrzewalni dla osób z terenu Miasta i Gminy Skała"

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. "Świadczenie usług schronienia w postaci miejsca w ogrzewalni dla osób z terenu Miasta i Gminy Skała"

ZAŁĄCZNIKI