Zapytanie ofertowe na "zakup artykułów spożywczych na przygotowanie i dostawę paczek wigilijnych dla uczestników wigilii zorganizowanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych na "zakup artykułów spożywczych na przygotowanie paczek wigilijnych dla uczestników wigilii zorganizowanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale i ich dostawę".

ZAŁĄCZNIKI