Kierownik Miejsko Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty nawykonanie usługi polegającej na sprawowaniu pogrzebów a terenie Miasta i Gminy Skała w roku 2021.

Kierownik Miejsko Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty nawykonanie usługi polegającej na sprawowaniu pogrzebów a terenie Miasta i Gminy Skała w roku 2021.

ZAŁĄCZNIKI