Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu pogrzebów na terenie Miasta i Gminy Skała w roku 2021

Kierownik Miejsko Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty nawykonanie usługi polegającej na sprawowaniu pogrzebów a terenie Miasta i Gminy Skała w roku 2021.

ZAŁĄCZNIKI