Rodziny Wspierające

Aktualności, strona 1 z 76

Przycisk Sieci Życia- umożliwi wezwanie pomocy

Utworzono: 16.03.2023

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Utworzono: 14.03.2023

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale pod nazwą "Gmina Skała szansą dla wszystkich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Ogłoszenie na otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale pod nazwą "Gmina Skała szansą dla wszystkich"

Utworzono: 14.03.2023

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale pod nazwą "Gmina Skała szansą dla wszystkich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Dyżur mediatora

Utworzono: 08.03.2023
 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, iż w miesiącu marcu 2023 r. odbędzie się dyżur mediatora.

Dyżur Mediatora odbędzie się w dniach:

  •  20 marzec  2023 r.

 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.

Kontakt z pracownikiem socjalnym możliwy pod nr telefonu (12) 445-95-79  celem uzgodnienia indywidualnej godziny porady.

Dyżur psychologa

Utworzono: 28.02.2023

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, iż w miesiącu marcu 2023 r. odbędzie się dyżur psychologa.

Dyżur Psychologa odbędzie się w dniach:

  •  16 marzec  2023 r.
  •  23 marzec 2023 r.

 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.

Kontakt z pracownikiem socjalnym możliwy pod nr telefonu (12) 445-95-79  celem uzgodnienia indywidualnej godziny porady.

PCPR Kraków -realizacja programu "Opieka wytchnieniowa" -edycja 2023

Utworzono: 27.02.2023

Powiat Krakowski przystąpił do realizacji w roku bieżącym Programu "Opieka wytchnieniowa". Ogłoszenie dotyczące zgłaszania osób ubiegających się o przyznanie pomocy rodzinie w opiece nad osoba niepełnosprawną w formie opieki wytchnieniowej  wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. https://pcpr.powiat.krakow.pl

PCPR Kraków- realizacja Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -edycja 2023

Utworzono: 27.02.2023

Powiat Krakowski przystąpił do realizacji w roku bieżącym Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Ogłoszenie dotyczące zgłaszania przez osoby niepełnosprawne, które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, chęci przystąpienia do programu wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. https://pcpr.powiat.krakow.pl

Dyżury telefoniczne z ramach "Dnia Ofiar Przestępstw" oraz "Światowego Dnia Walki z Depresją"

Utworzono: 21.02.2023

22 lutego obchodzimy w Polsce, na mocy ustawy Sejmu z 2003 r. jako Dzień Ofiar Przestępstw, a 23 lutego Światowy Dzień Walki z Depresją. Państwowa Komisja proponuje dodatkowe wsparcie dla osób pokrzywdzonych przemocą seksualną w dzieciństwie, małoletnich ofiar przemocy seksualnej i ich opiekunów, osób doświadczających depresji, zwłaszcza na skutek wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.
 
W z tym, 22 lutego br. w siedzibie Państwowej Komisji, w godzinach 10:00- 18:00 pod nr tel. 533-648-227 będzie dyżurował prawnik, a pod nr 533-652-418 psycholog.
Dyżur odbędzie się również w siedzibie Państwowej Komisji w dniu 23 lutego br. w godzinach 10:00- 16:00.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Utworzono: 17.02.2023

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi Ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz, do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

 

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

·  nieodpłatnej pomocy prawnej,

·  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

·   nieodpłatnej mediacji,

są darmowe i to niezależnie od tego, czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

 

Gdzie uzyskam pomoc?

Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju.

Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym, gdzie jest najbliższy punkt, zapytaj:

a)    w starostwie powiatowym,

b)    w urzędzie gminy,

c)    w urzędzie miasta,

lub poszukaj:

d)    na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy/powiatu/miasta i miejscowość, w której punkcie chcesz się zapisać),

e)    na stronie internetowej np.ms.gov.pl.

Dyżur mediatora

Utworzono: 17.02.2023

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, iż w miesiącu lutym 2023 r. odbędzie się dyżur mediatora.

Dyżur Mediatora odbędzie się w dniach:

  •  20 luty  2023 r.

 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.

Kontakt z pracownikiem socjalnym możliwy pod nr telefonu (12) 445-95-79  celem uzgodnienia indywidualnej godziny porady.

Projekt ” Dbam o swoje zdrowie psychiczne ” – Edycja 2023 !

Utworzono: 16.02.2023

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale, informuje że Fundacja Edukacji Nowoczesnej organizuje kolejną edycję projektu psychologicznego skierowanego do osób
z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych „Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej osób
z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych (rodziców, dzieci, rodzeństwa, wnuków, opiekunów, przyjaciół etc.). W ramach projektu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z 15 godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem. Beneficjenci projektu będą mogli wybrać formę spotkań w zależności od własnych możliwości
i preferencji. Porady psychologiczne udzielane będą zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość/online (telefon, Skype itp.).

Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:

  • dla osób z niepełnosprawnością – dokument poświadczający niepełnosprawność oraz stopień bądź inny dokument równoważny; formularz zgłoszeniowy.
  • dla osoby najbliższej – dokument poświadczający niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona; formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Tel: +48 729 835 550

E-mail: j.roszkowska@fen.net.pl – w zgłoszeniu prosimy zostawić swój numer telefonu.

Dyżur psychologa

Utworzono: 13.02.2023

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, iż w miesiącu lutym 2023 r. odbędzie się dyżur psychologa.

Dyżur Psychologa odbędzie się w dniach:

  •  14 luty  2023 r.
  •  23 luty 2023 r.

 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.

Kontakt z pracownikiem socjalnym możliwy pod nr telefonu (12) 445-95-79  celem uzgodnienia indywidualnej godziny porady.

Jadłodzielnia dla wszystkich w Gminie Skała

Utworzono: 09.02.2023
 
Już niedługo w Gminie Skała w ramach projektu socjalnego zostanie uruchomiona pierwsza jadłodzielnia umożliwiająca dzielenie się żywnością. Przy ulicy Szkolnej 4 w Skale zostanie uruchomiony punkt, gdzie mieszkańcy będą mogą zostawiać żywność, którą mają w nadmiarze a także częstować się tym, co pozostawili inni w myśl zasady foodsharing. Jest to inicjatywa skierowana do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Skała gdyż z produktów znajdujących się w jadłodzielni będzie mógł skorzystać każdy potrzebujący, bez względu na status społeczny. W naszej jadłodzielni będzie lodówka a także regały na pieczywo, warzywa i owoce. Na chwile obecną trwają prace nad uruchomieniem punktu. Ponadto są prowadzone rozmowy z firmami lokalnymi, punktami gastronomicznymi, restauracjami na naszym terenie aby włączyli się w tę inicjatywę.
 
 

Dyżur psychologa

Utworzono: 30.01.2023

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, iż w miesiącu styczniu 2023 r. odbędzie się dyżur psychologa.

Dyżur Psychologa odbędzie się w dniach:

  •  31 stycznia  2023 r.

 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.

Kontakt z pracownikiem socjalnym możliwy pod nr telefonu (12) 445-95-79  celem uzgodnienia indywidualnej godziny porady.