Zapytanie ofertowe na zadanie pn."wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu pogrzebu"

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych pn: "wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu pogrzebu".

ZAŁĄCZNIKI