Program „Wspieraj Seniora”- szukamy wolontariuszy

W związku z nowymi ograniczeniami związanymi z COVID-19, które dotyczą także seniorów, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale realizuje program „Wspieraj seniora”. Do udziału w realizacji programu poszukujemy wolontariuszy.

Wspólne działania polegałyby na robieniu zakupów lub innej niezbędnej pomocy dla osób  starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Skała.

Pomoc udzielana będzie osobom, które nie są objęte kwarantanną, a ze względu na wiek czy też ograniczoną sprawność są w grupie szczególnego ryzyka. Osoby chętne do współpracy proszone są  o zarejestrowanie swojej oferty w baziewolontariuszy https://wspierajseniora.pl/Dla-wolontariusza/. Po zarejestrowaniu prosimy oczekiwać na kontakt telefoniczny z MGOPS.

Ponadto informujemy, iż uruchomiony został numer infolinii 22 505 11 11, pod którym można zgłaszać potrzeby osób 70+. Bardzo prosimy o rozsądne zgłaszanie potrzeb. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.