Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Skała w okresie od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi pod nazwą: „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Skała w 2022 r. w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019–2023”.

ZAŁĄCZNIKI