Zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Przygotowanie i dostawa paczek wigilijnych"

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych na "Przygotowanie i dostawa paczek wigilijnych dla osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Skała w ilości 50 sztuk”.

ZAŁĄCZNIKI