Ogłoszenie na otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale pod nazwą "Gmina Skała szansą dla wszystkich"

Utworzono dnia 14.03.2023

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale pod nazwą "Gmina Skała szansą dla wszystkich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie konkurs
  Utworzono: 14.03.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Zarządzenie
  Utworzono: 14.03.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Zał. Oferta
  Utworzono: 14.03.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Zał. wzór umowy
  Utworzono: 14.03.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Zał. sprawozdanie
  Utworzono: 14.03.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych