Program Opieka wytchnieniowa- edycja 2023

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego

Na realizację programu Gmina Skale otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości:

*wartość dofinansowania – 31 500,00 zł

*całkowita wartość zadania – 31 500,00 zł