Gmina Skała szansą dla wszystkich - 01.07.2021 – 30.06.2023

 

Projekt „Gmina Skała szansą dla wszystkich” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0017/20