Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Utworzono dnia 14.03.2023

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale pod nazwą "Gmina Skała szansą dla wszystkich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

ZAŁĄCZNIKI

  • Zarządzenie
    Utworzono: 14.03.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych