Zajęcia plastyczne w Klubie Senior + - ptaszek z wełny

Zajęcia plastyczne w Klubie Senior + w Barbarce
Seniorzy wykonali pięknego ptaszka z wełny.