Warsztaty realizowane w ramach Projektu Socjalnego „Bezpieczny Senior w Gminie Skała” z seniorami Klubu Grota

Dnia 19.10.2022 r. w ramach projektu socjalnego „Bezpieczny Senior w Gminie Skała”, przeprowadzono zajęcia w Klubie Seniora Grota z zasad udzielania pierwszej pomocy.
Celem zajęć było zapoznanie uczestników szkolenia z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznymi zasadami jej udzielania. Seniorzy zapoznali się z czynnościami, które należy podjąć w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Spotkanie było podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Każdy z seniorów mógł samodzielnie wykonać ćwiczenia przy pomocy sprzętu oraz fantomów.