SPOTKANIE Z STRAŻAKIEM PSP KLUB SENIORA+ W BARBARCE

Zajęcia w klubie seniora w Barbarce z zakresu udzielania pierwszej pomocy

W dniu 23.05.2022 r. w Klubie Seniora w Barbarce odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia zawierały dwa moduły: zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne. Zajęcia teoretyczne obejmowały podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, postępowanie w stanach nagłych i chorobach przewlekłych u osób dorosłych. Seniorzy dowiedzieli się jak należy zachować się i jakie czynności ratownicze podjąć w sytuacji zadławienia się dziecka.
Zaprezentowano praktyczne ćwiczenia postępowania z osobą poszkodowaną. Seniorzy wzięli czynny udział w części praktycznej zajęć. Nie brakowało chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności oraz sprawdzenia zdobytej wiedzy.

Zajęcia realizowane był w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2021-2025, Edycja 2022 w ramach Modułu II "Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+”.