Procedura Niebieskiej Karty.

Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245). W w/w rozporządzeniu został określony sposób postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie.

Gdy dochodzi do przemocy wprowadzana jest procedura Niebieskiej Karty, która przewiduje ścisłą współpracę przedstawicieli różnych instytucji tj. Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Oświaty, Służby Zdrowia i innych realizujących zadania do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty jest to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez ww. instytucje w celu zapobiegania dalszemu stosowaniu przemocy. W ramach procedury odbywają się grupy robocze, realizuje się indywidualne plany pomocy. Założenie procedury Niebieskiej Karty nie wymaga zgody osoby. Niebieska Karta jest zamykana przez Zespół Interdyscyplinarny wraz z ustaniem przemocy w rodzinie na podstawie wniosku członków grupy roboczej.

ZAŁĄCZNIKI