Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

AKTUALNOŚCI:

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu pogrzebów a terenie Miasta i Gminy Skała w roku 2021.

Utworzono dnia 05.03.2021

Kierownik Miejsko Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty nawykonanie usługi polegającej na sprawowaniu pogrzebów a terenie Miasta i Gminy Skała w roku 2021.

Rekrutacja do Klub Senior + w Barbarce - nadal trwa!!!

Utworzono dnia 05.03.2021

Jesień życia nie musi być czasem smutnym, nudnym, czy upływającym w samotności. W każdym wieku i na każdym etapie życia potrzebujemy pasji, aktywności, kontaktu z otwartymi i życzliwymi ludźmi, jednym słowem powodu dla którego warto żyć.

Taki cel przyświecał powstaniu Klub SENIOR + w Barbarce, który został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalno-oświatowych  i opiekuńczych środowiska osób starszych będących mieszkańcami Gminy Skała.

Głównym zadaniem Klubu Senior + jest aktywizacja społeczna, integracja oraz organizacja zajęć, umożliwiających uczestnikom aktywne spędzanie czasu wolnego, w tym zaktywizowanie  i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Podstawowy zakres usług realizowanych w Klubie obejmował będzie w szczególności: zajęcia edukacyjne, kulturalne, rozwijające zainteresowania, zdolności i pasje (m.in. warsztaty artystyczne, teatralne, wokalne, taneczne, itp.), spotkania tematyczne, jak również działania prozdrowotne, a także promujące i rozwijające wolontariat osób starszych i na rzecz osób starszych, rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.

Dzięki tym działaniom seniorzy będą zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiegnie procesom ich marginalizacji.

Seniorzy będą mieć możliwość podtrzymywania więzi rodzinnych oraz sąsiedzkich, co z kolei zapobiegnie odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej mieszkańców. Aktywność gwarantuje seniorom kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą.

A społeczność lokalna naszej gminy zyska grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami.

Powstanie i otwarcie Klubu Senior + zwiększy aktywne uczestnictwo seniorów w życiu społecznym oraz umożliwi wsparcie w tym zakresie poprzez korzystanie z szerokiej oferty edukacyjnej, kulturalnej, kulinarnej i sportowo-rekreacyjnej.

Klub dysponuje 25 miejscami i będzie czynny od poniedziałku do piątku w wymiarze 6 godzin, w godzinach od 14:00 do 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Na chwilę obecną jest już 15 zrekrutowanych osób, pozostaje jeszcze 10 wolnych miejsc zachęcamy do zgłaszania się seniorów, którzy chcą dołączyć do Klubu Senior + w Barbarce.

Szczegółowych informacji dotyczących Klubu SENIOR + w Barbarce można uzyskaćw siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale przy ul. Szkolnej 4, 32-043 Skała bądź pod numerem telefonu 12/445 95 79 wew.10

Ze względu na epidemię Covid-19 i panujące obostrzenia zaczynamy zajęcia w formie online.

czytaj dalej na temat: Rekrutacja do Klub Senior + w Barbarce - nadal trwa!!!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i mieszkań NSP 2021

Utworzono dnia 05.03.2021

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021   W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.   Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat...

czytaj dalej na temat: Narodowy Spis Powszechny Ludności i mieszkań NSP 2021

Przedłużamy zapisy do 15 marca - Program wsparcia dla rodziców w okresie Pandemii

Utworzono dnia 05.03.2021

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale informuje, iż zostaje przedłużony termin zapisów na bezpłatne wykłady dla rodziców.

czytaj dalej na temat: Przedłużamy zapisy do 15 marca - Program wsparcia dla rodziców w okresie Pandemii

Zajęcia korekcyjno -edukacyjnej dla mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie

Utworzono dnia 26.02.2021

Zajęcja dotyczące grupy korekcyjno – edukacyjnej w PCPR


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie prowadzi rekrutację do grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób, stosujących przemoc w rodzinie, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji.

Uczestnictwo w zajęciach grupy daje możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji, przede wszystkim złości i właściwego ich wyrażania. Podstawowym celem działań korekcyjno - edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymywanie sprawców przed stosowaniem przemocy  oraz zwiększenia ich zdolności do kontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie. Zajęcia mogą pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań. Dzięki informacjom dotyczącym zasad skutecznej komunikacji zajęcia mogą przyczynić się również do poprawy relacji pomiędzy członkami rodziny.

Ww  grupa jest przeznaczona dla mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie , będzie mieć charakter półotwarty czyli w trakcie trwania grupy osoby zainteresowane lub zobligowane do uczestnictwa będą mogły rozpocząć ww formę oddziaływań.


W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat w/w  wsparcia  osoby zainteresowane  zapraszamy do kontaktu z pracownikami sekcji przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod nr. tel.(12) 210-09-76 wew. 410 lub 500-141-746
Rekrutacja do grupy trwa nieprzerwanie przez cały rok.

czytaj dalej na temat: Zajęcia korekcyjno -edukacyjnej dla mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie

Nabór na wolne stanowisko pracy

Utworzono dnia 25.02.2021

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -  Inspektor Finansowo - Księgowy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu pogrzebów na terenie Miasta i Gminy Skała w roku 2021.

Utworzono dnia 25.02.2021

Kierownik Miejsko Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty nawykonanie usługi polegającej na sprawowaniu pogrzebów a terenie Miasta i Gminy Skała w roku 2021.

MGOPS W SKALE WŁĄCZA SIĘ W TYDZIEŃ POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Utworzono dnia 24.02.2021

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale informuje iż, Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 22-28 lutego 2021 roku na terenie całego kraju organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Idea tego wyjątkowego tygodnia związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, który przypada na dzień  22 lutego. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na prawa i potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W dniach od 22 do 28 lutego 2021 osoby poszkodowane przestępstwem, w ramach  specjalnych dyżurów mogą bezpośrednio skontaktować się z Sądem, Prokuraturą, Policją oraz przedstawicielami instytucji pomagających osobom pokrzywdzonym przestępstwem, aby uzyskać potrzebną poradę czy informację.

Do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale osoby pokrzywdzone przestępstwem o informację czy poradę mogą zwrócić się każdego dnia, jednakże w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, pracownicy socjalni będą pełnić dodatkowy dyżur w siedzibie Ośrodka, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała, codziennie w godz. od 12.00 do 15.30.  Pracownicy socjalni w ramach dyżuru będą udzielać informacji gdzie osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać pomoc. Poradę można uzyskać również poprzez kontakt tel. 12 445-95-79 wew. 25 oraz email:  mgops@skala.pl

 

Przypominamy również, że osoby pokrzywdzone przestępstwem, w celu uzyskania wsparcia  i pomocy przez cały rok mogą kontaktować się z instytucjami, które udzielają wsparcia i pomocy finansowej w ramach Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ramach Funduszu Sprawiedliwości osoba pokrzywdzona przestępstwem może uzyskać: pomoc prawną; wsparcie psychologiczne; wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego; pomoc materialną; pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową; pomoc w sfinansowaniu przejściowych problemów związanych ze zobowiązaniami czynszowymi;

W celu otrzymania wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości, można skontaktować się z Linią Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem +48 222 309 900 lub na adres e-mailinfo@numersos.pl lub też bezpośrednio z wybranych ośrodkiem.

Szczegóły dotyczące uzyskania pomocy można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/

Lista organizacji udzielających różnego rodzaju wsparcia oraz  pomocy dostępna jest pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Harmonogram wydawania żywności w ramach PO-PŻ 2014-2020

Utworzono dnia 18.02.2021

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, iż pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będzie dystrybuowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale 25 marca 2021 r. w MKS Skała ul. Sportowa 3, 32-043 Skała.

W załączniku przedstawiamy harmonogram wydawania żywności z podziałem na godziny i rejony.

PROGRAM WSPARCIA DLA RODZICÓW W OKRESIE PANDEMII „USŁYSZ I ZROZUM DZIECKO”

Utworzono dnia 18.02.2021

PROGRAM WSPARCIA DLA RODZICÓW W OKRESIE PANDEMII „USŁYSZ I ZROZUM DZIECKO” Mieszkańcy Miasta i Gminy Skała czas pandemii sprawił, że zostaliśmy niejako uwięzieni we własnych domach. Epidemia koronawirusa wywołuje w nas uczucia takie jak lęk, stres i niepewność....

czytaj dalej na temat: PROGRAM WSPARCIA DLA RODZICÓW W OKRESIE PANDEMII „USŁYSZ I ZROZUM DZIECKO”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawca Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Utworzono dnia 18.02.2021

Kierownik Miejsko Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje o wyborze oferty w zakresie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

BIP

Emp@tia

ePUAP

Facebook

NIEBIESKA LINIA

Dziecięcy Telefon Zaufania

Gmina Skała

Mania pracowania V