Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

AKTUALNOŚCI:

INFORMACJE „ Świadczenie Wychowawcze 500+”

Utworzono dnia 19.01.2021

INFORMACJE „ Świadczenie Wychowawcze 500+”

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, że wnioski świadczenie wychowawcze 500 + na nowy okres świadczeniowy  będzie można składać:

 • od 1 lutego 2021 r. elektronicznie  za pomocą: platformy Emp@tia (empatia.mrips.gov.pl), Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), systemów bankowych, platformy Epuap (wymagany jest wówczas profil zaufany lub podpis elektroniczny)
 • od dnia 1 kwietnia 2021 rw formie papierowej w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.

 

ŚWIADCZENIE  WYCHOWAWCZE 500 +

 

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lutego 2021 r.

Od 1 kwietnia 2021 r.

Obecnie świadczenie wychowawcze przyznane jest do 31 maja 2021 r. 

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

 • od 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021 r.
 • od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021r.
 • od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2021 r.

UWAGA
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia 500+, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj dalej na temat: INFORMACJE „ Świadczenie Wychowawcze 500+”

Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility).

Utworzono dnia 18.01.2021

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego informuje o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility).

Rada Państw Morza Bałtyckiego, ze względu na aktualne wyzwania związane z sytuacją epidemiczną w regionie Morza Bałtyckiego, jako priorytet Project Support Facility w edycji 2021, wskazała wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, w tym podmioty niepubliczne, jak również członkowie Grup Eksperckich Rady Państw Morza Bałtyckiego i podmioty współpracujące z tą organizacją.

Warunkiem ubiegania się o środki z Project Support Facility jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego:

 • tożsamości regionalnej,
 • zrównoważonego i dobrze prosperującego regionu,
 • bezpiecznego i stabilnego regionu.

Nabór wniosków do Project Support Facility w edycji 2021 zostanie przeprowadzony w terminie 15 lutego – 31 marca 2021 r.

Bliższe informacje na temat warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego cbss.org.

Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać we wskazanym terminie na adres: jekaterina.popova@cbss.org.

Zachęcamy do aplikowania!

Informacja o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020,

Utworzono dnia 15.01.2021

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale informuje, iż Bank Żywności w Krakowie rozpoczyna realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020, w ramach którego dystrybuowane będą paczki żywnościowe dla mieszkańców gminy Skała.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących, których dochód nie przekracza:

1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać paczkę żywnościową należy uzyskać nowe skierowanie, które jest wydawane na podstawie kryterium dochodowego.

Tut. Ośrodek nadal wydaje skierowania, upoważniające mieszkańców Miasta i Gminy Skała z najbardziej potrzebujących rodzin do odebrania paczek żywnościowych.

Informacje o terminach wydawania żywności oraz planowanych działaniach towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 zamieszczane będą na stronie internetowej tut. Ośrodka.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać osobiście w tut. Ośrodku lub telefonicznie pod numerami: 531478852, 12 445-95-79.

Punkty szczepień w Gminie Skała

Utworzono dnia 14.01.2021
Informujemy, że na terenie miasta Skała znajdują się następujące punkty szczepień przeciwko Covid-19 :
 
- Ośrodek Pediatryczno - Internistyczny Myślenice Spółka z o.o. , Punkt Szczepień Przychodnia Rejonowa w Skale, ul. Słomnicka 69
 
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale - Ośrodek Zdrowia w Cianowicach, ul. Krakowska 250
 
-Zdrowie Rodzinne Spółka z o.o., Skała, ul.Polna 17

 
czytaj dalej na temat: Punkty szczepień w Gminie Skała

INFORMACJA DLA RODZIN CHĘTNYCH WSPIERAĆ I POMAGAĆ RODZINOM, KTÓRE PRZEŻYWAJĄ TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Utworzono dnia 08.01.2021

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale

w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 821 )

 

Zachęcamy rodziny do współpracy we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

 • organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
 • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomocą dzieciom w nauce,
 • udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego
 • udzielaniu rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Skale.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności. Prosimy o składanie pisemnych wniosków z umotywowana chęcią pozostania rodziną wspierającą, osobiście lub pocztą na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale 4, 32-045 Skała.

Dyżur psychologa

Utworzono dnia 08.01.2021

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, iż w miesiącu styczniu 2021 r. odbędzie się dyżur psychologa.

 Dyżur Psychologa odbędzie się dnia 11 stycznia 2021 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale

w godzinach od 15.00 do 20.00.

 Kontakt z pracownikiem socjalnym możliwy pod nr telefonu (12) 445-95-79 wew.4  celem uzgodnienia indywidualnej godziny porady.

czytaj dalej na temat: Dyżur psychologa

Szczepionki przeciw COVID-19 - informacje ogólne

Utworzono dnia 07.01.2021

Szczepionka przeciwko COVID-19 to jeden z kluczowych elementów powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19.

Dla kogo w pierwszej kolejności? Szczepionka jest dobrowolna, darmowa i bezpieczna. Pierwsze dawki będą przeznaczone dla osób najbardziej narażonych, takich jak:

 • pracownicy służby zdrowia;
 • mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i pacjenci Zakładów Leczniczo-Opiekuńczych;
 • osoby powyżej 60. roku życia;
 • służby, które wspomagają walkę z COVID-19 – m.in. policja i wojsko;
 • nauczyciele.

Dlaczego warto się zaszczepić? Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość. Aby efekty były jak najlepsze i jak najszybsze, musimy być odpowiedzialni i solidarni. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się, to nie tylko ochrona dla nas. To także ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.

Epidemię COVID-19 szczególnie odczuwają przedsiębiorcy. Szczepienia to skuteczny mechanizm ochronny dla polskiej gospodarki. Im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej będziemy mogli otworzyć restauracje i hotele, a także swobodnie wyjechać na urlop i wakacje. Jest to szczególnie ważne dla polskich firm, które aby przetrwać ten trudny czas, korzystają ze wsparcia rządowego w ramach Tarczy Antykryzysowej i Finansowej.

czytaj dalej na temat: Szczepionki przeciw COVID-19 - informacje ogólne

Informacja - Nieodpłatna pomoc prawna

Utworzono dnia 07.01.2021

W związku z nadal trwającym stanem epidemii w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu do  odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone są wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można:

 • zadzwonić pod numer telefonu 576 058 217 lub 12 397 91 06
 • zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy
czytaj dalej na temat: Informacja - Nieodpłatna pomoc prawna

Ogłoszenie

Utworzono dnia 31.12.2020

Kierownik Miejsko Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Skale zatrudni na umowę zlecenie Terapeutę zajęciowego w Klubie SENIOR + z siedzibą w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Barbarce.

Podziękowanie

Utworzono dnia 31.12.2020

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale wraz z pracownikami pragnie serdecznie podziękować darczyńcom, którzy - okazując dobrąwolę, życzliwość i troskę o bliźnich włączyli się w akcję " Świąteczna zbiórka 2020" oraz przygotowanie potraw Wigilijnych.

Swoją ofiarnością pomogli Państwo ludziom najbardziej potrzebującym, tj. osobom samotnym, starszym , znajdującym w trudnej sytuacji życiowej z terenu Naszej gminy. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że dzięki zaangażowaniu tak wielu osób możemy poczuć się wspólnotą, której przyświecał jeden cel- niesienie uśmiechu i pomocy, a gest dobrego serca połączył wiele osób i instytucji.

Życzymy Państwu nadchodzący Nowy Rok spełnił wszystkie oczekiwania.

Serdeczne podziękowania i wdzięczność za okazaną pomoc:

Panu Krzysztofowi Wójtowicz - Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała

Panu Krzysztofowi Sobczyk - Przewodniczącemu Rady Miasta

Ks. Kanonikowi Jerzemu Ławickiemu

Panu Edwardowi Mosur- Piekarni Skalanka

Pani Magdalenie Węgiel- właścicielce Pstrąg Ojcowski

Panu Mirosławowi Poradowskiemu - Prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skale

Bankowi Żywności w Krakowie

Kołom Gospodyń Wiejskich w Skale, Cianowicach, Sobiesękach i Nowej Wsi

Pani Katarzynie Basta - Sołtysowi Cianowic

Panu Pawłowi Depa - Sołtysowi Szczodrkowic

Panu Pawłowi Madej - Prezesowi OSP Skała

 

czytaj dalej na temat: Podziękowanie

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

BIP

Emp@tia

ePUAP

Facebook

NIEBIESKA LINIA

Dziecięcy Telefon Zaufania

Gmina Skała

Mania pracowania V