Plakat informacyjny: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022 plakat informacyjny

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale informuje, że Gmina Skała pozyskała środki finansowe w wysokości 144 000,00 zł na realizację programu ministerialnego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.