DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ POMOCY SPOŁECZNEJ ROK 2020

Gmina Skała złożyła do Wojewody Małopolskiego wniosek na dofinansowanie utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale w roku 2020.

Pozyskano na powyższy cel  33 164,00 zł. W związku z powyższym tutejszy Ośrodek przystąpił do realizacji zadań  i m.in. uruchomiono dyżury specjalistów.  Ponadto niniejsze dofinansowanie umożliwi rozwój pomocy społecznej i podniesienie jakości działalności  Ośrodka poprzez  zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych. Jednocześnie w ramach pozyskanych środków zostanie zrealizowane  projekt socjalny: ,,Szczęśliwa mama gotowa do  pracy ”. 

Głównym założeniem projektu „Szczęśliwa Mama - gotowa do pracy” jest ułatwienie powrotu do pracy mamom po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, które nie pracują a są gotowe podjąć zatrudnienie, które straciły wiarę, że mogą jeszcze pracować, które nie wiedzą jak poruszać się na rynku pracy, nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat zatrudnienia, mają niskie kompetencje i motywację w zakresie skutecznego powrotu do pracy. Kobietom, które ostatnie kilka lat były mamami na pełen etat, u których obniżeniu uległo poczucie własnej wartości.