Rozeznanie dostępnej oferty – poradnictwo psychologiczne.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do złożenia oferty na: realizacje wsparcia poradnictwa psychologicznego dla - klientów MGOPS - w wymiarze 154 godziny.

ZAŁĄCZNIKI