Zgłoszenia do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa POPŻ Podprogram 2021 Plus

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale przypomina, że w związku z realizacją kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus, nadal istnieje możliwość zgłoszenia się do otrzymania pomocy żywnościowej.


Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomoc społecznej tj.:


• 1707,20 zł dochód dla osoby samotnie gospodarującej
• 1 320,00 zł na osobę w rodzinie


Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są skontaktować z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (osobiście w siedzibie Ośrodka: ul. Szkolna 4) w celu spisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
W ramach Podprogramu 2021 Plus osoby zakwalifikowane otrzymają artykuły spożywcze których maksymalna wartość może wynieść ok 9,20 kg na osobę, w tym:
- powidła śliwkowe - 0,3 kg
- makaron jajeczny świderki - 2 kg
- mleko UHT - 2 l
- szynka wieprzowa mielona - 0,9 kg
- cukier biały - 2 kg
- olej rzepakowy - 2 l

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus,

można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale ul. Szkolna 4 lub  pod nr tel. 12 445 95 79

oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021

ZAŁĄCZNIKI