PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram Plus

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający [aktualny próg dochodowy obowiązujący od 01.01.2022r.]:

1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

1320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
  • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa przekazywana jest za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

  • Paczka żywnościowa to zestaw produktów przekazywanych nieodpłatnie w ramach projektu. W skład paczki żywnościowej wchodzą artykuły warzywne, owocowe, skrobiowe, mięsne oraz cukier i olej. Szczegółowa zawartość paczki określana jest w wytycznych do poszczególnych podprogramów.
    W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.