Projekt ” Dbam o swoje zdrowie psychiczne ” – Edycja 2023 !

Utworzono dnia 16.02.2023

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale, informuje że Fundacja Edukacji Nowoczesnej organizuje kolejną edycję projektu psychologicznego skierowanego do osób
z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych „Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej osób
z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych (rodziców, dzieci, rodzeństwa, wnuków, opiekunów, przyjaciół etc.). W ramach projektu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z 15 godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem. Beneficjenci projektu będą mogli wybrać formę spotkań w zależności od własnych możliwości
i preferencji. Porady psychologiczne udzielane będą zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość/online (telefon, Skype itp.).

Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:

  • dla osób z niepełnosprawnością – dokument poświadczający niepełnosprawność oraz stopień bądź inny dokument równoważny; formularz zgłoszeniowy.
  • dla osoby najbliższej – dokument poświadczający niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona; formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Tel: +48 729 835 550

E-mail: j.roszkowska@fen.net.pl – w zgłoszeniu prosimy zostawić swój numer telefonu.