PCPR Kraków -realizacja programu "Opieka wytchnieniowa" -edycja 2023

Utworzono dnia 27.02.2023

Powiat Krakowski przystąpił do realizacji w roku bieżącym Programu "Opieka wytchnieniowa". Ogłoszenie dotyczące zgłaszania osób ubiegających się o przyznanie pomocy rodzinie w opiece nad osoba niepełnosprawną w formie opieki wytchnieniowej  wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. https://pcpr.powiat.krakow.pl