PCPR Kraków- realizacja Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -edycja 2023

Utworzono dnia 27.02.2023

Powiat Krakowski przystąpił do realizacji w roku bieżącym Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Ogłoszenie dotyczące zgłaszania przez osoby niepełnosprawne, które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, chęci przystąpienia do programu wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. https://pcpr.powiat.krakow.pl