Dyżur psychologa

Utworzono dnia 13.02.2023

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, iż w miesiącu lutym 2023 r. odbędzie się dyżur psychologa.

Dyżur Psychologa odbędzie się w dniach:

  •  14 luty  2023 r.
  •  23 luty 2023 r.

 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.

Kontakt z pracownikiem socjalnym możliwy pod nr telefonu (12) 445-95-79  celem uzgodnienia indywidualnej godziny porady.