Zajęcia z fizjoterapeutą w klubie seniora w Barbarce

Klub ,,Senior+’’ realizuje zajęcia z fizjoterapeutą. Celem zajęć jest teoretyczna i praktyczna nauka prawidłowego wykonywania ćwiczeń, dobór ćwiczeń w zależności od dysfunkcji i możliwości uczestników.