Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe w Klubie Senior +

Seniorzy z Klubu Senior + w Barbarce podjęli kolejne wyzwanie uczestnicząc w zorganizowanych zajęciach rehabilitacyjno ruchowych dnia 11 czerwca 2021 roku, które poprowadziła Pani Maja Moczyńska-Papka trener zajęć grupowych.

Zajęcia rehabilitacyjne ze względu na złe warunki atmosferyczne przeprowadzone były w siedzibie Klubu z wykorzystaniem krzesła oraz taśm, gum oporowych, przygotowane ćwiczenia przez instruktora skupiały się na górnych partiach kręgosłupa, obręczy barkowej i kończynach górnych.

Seniorzy ćwiczyli spokojnie w równym tempie, zachowując miarowy oddech. Kluczową rolę odgrywało rozciąganie i uelastycznienie mięśni, które wspomagało zmniejszeniu dolegliwości bólowych, zwiększeniu dotlenienia i ukrwieniu mięśni.

Celem  przeprowadzonych  zajęć dla seniorów była poprawa i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, usprawnianie indywidualnych dysfunkcji ruchowych, nauka nowych i doskonalenie znanych ćwiczeń oraz  zapobieganie skutkom unieruchomienia i bezruchu tj. przykurcze, sztywność.

Uczestnicy spotkania solidarnie podkreślali terapeutyczną wartość zorganizowanych zajęć.