Wyjazd do kina

Uczestnicy Klubu Seniora + w Barbarce spędzili aktywnie czas w kinie. Seniorzy mieli okazję obejrzeć komedię pt. "Zołza". Po zakończeniu seansu seniorzy podjęli dyskusje na temat filmu, wymieniali swoje wrażenia i refleksje związane z seansem.
Zajęcia realizowane był w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2021-2025, Edycja 2022 w ramach Modułu II "Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+”.